Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który świadczy, że biuro w sposób odpowiedni i właściwy z prawem, oddała odpad, przekazując go odpowiedniemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których właściciel zobligowany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują odpowiednie formy prawne, które wskazują podmiotowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego działania. Każda firma, jaka produkuje odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie przekazania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe instrukcje znajdują się w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w jakim przewożone będą odpady niebezpieczne. Transport takich materiałów jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, ponieważ w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Jednakże materiałem niebezpiecznym, może być chociażby zużyty toner z drukarki. www.ekoswiat.eu
Profile About Book Link Fav

Archiwum

2015
listopad (1)

Szablon

Phoenixa z Layout Bases
Credits:   x